همکاری با پارس ساعی

ما در پارس ساعی به خوبی از نقش و اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک در راه رسیدن به اهدافمان، آگاه هستیم و معتقدیم پیشرفت هایی که به دست آورده ایم نتیجه دانش و تلاش تک تک افراد حاضر در مجموعه بوده است.. به همین خاطر همواره در تلاشیم تا نیروهای پر انرژی و توانمندی را که از کار در یک محیط پویا لذت می برند به جمع همکارانمان اضافه کنیم. 

 شما هم در صورت تمایل به همکاری با ما، مشخصات و رزومه کاری خود را به نشانی info@parssaee.com برایمان ایمیل کنید.